המערכת זיהתה שאתה משתמש בדפדפן שאינו נתמך. ייתכן שאתר האינטרנט של TripAdvisor לא יוצג כהלכה.
אנו תומכים בדפדפנים הבאים:

Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

רשום את העסק שלך ב-TripAdvisor

האם אתה מקפיד לנצל את הפרופילים החינמיים של TripAdvisor?

 • כך תוכל להגיע למיליוני נוסעים ומטיילים
 • מעל 260 מיליון צרכנים בודקים ב-TripAdvisor מדי חודש פרטים על רכישות הקשורות בנסיעות. תוכל להציג את מוצרי ושירותי הנסיעות שלך (מלון, B&B, אטרקציה, חבילת סיורים, מסעדה וכו') לפני מיליוני רוכשים פוטנציאליים.

 • צור נוכחות משכנעת באתרי האינטרנט המובילים של נסיעות וטיולים
 • פרופילים של המוצרים והשירותים שלך במדריך הנסיעות של TripAdvisor יאפשרו לך נראות לא רק באתר www.tripadvisor.com עטור הפרסים, אלא גם באתרי נסיעות מובילים אחרים.

 • הפץ את המסר שלך בדיוק בזמן הנכון
 • הודות לטכנולוגיית החיפוש המתוחכמת יכול TripAdvisor לסייע לך להגיע ללקוחות בדיוק ברגע שהם מחפשים מידע ושירותים באזור שלך. לדוגמה, בעל מלון בבוסטון יוכל להפיק תועלת מרובה מהפרופיל של הנכס ב-TripAdvisor. לקוחות שיחפשו מלונות בבוסטון יוכלו לקבל גישה למידע שלך, כולל תיאור הנכס ותמונה, ולהשתכנע להזמין חדר!

בחר את סוג העסק

אם אתה נציג רשמי של הנכס, השירות או החברה, צור כבר היום פרופיל בחינם ב-TripAdvisor. לקבלת פרטים נוספים, קרא את מדיניות הפרופילים שלנו, להלן

מדיניות TripAdvisor בנוגע לפרופילים
שירותי אירוח

אנו מפרסמים פרופילים של שירותי אירוח המציעים מספר חדרים/יחידות בכתובת נתונה, ויכולים לארח יותר מקבוצת אורחים אחת בכל זמן נתון.

על שירותי האירוח להיות בעלי שם וכתובת רשמיים ולהחזיק צוות ניהול שנמצא באתר על בסיס יום-יומי.

כדי שתוכל לפרסם פרופיל בקטגוריה ספציפית של שירותי אירוח, העורכים שלנו יצטרכו לוודא שהנכס שלך:

עומד בהנחיות TripAdvisor לאותה קטגוריה, כמפורט כאן, כלומר נדרוש לראות את השירותים האלה מופיעים באתר האינטרנט של שירות האירוח או באתר של שותף, כגון מועצת תיירות או שותף הזמנות.

או

מחזיק ברישיון ספציפי לשירות אירוח מאותו סוג, מטעם לשכת התיירות המקומית או גוף ממשלתי.

כדי להופיע בכרטיסייה 'מלונות', על שירות האירוח להציע את כל ארבעת המאפיינים הבאים:

 • דלפק קבלה פתוח ומאויש 24/7.
 • שירותי ניקיון ומשק בית יומיים הכלולים במחיר החדר.
 • חדר רחצה צמוד לכל יחידה.
 • אם חלה דרישת מינימום לילות, עליה להיות 3 לילות לכל היותר.

כדי להופיע בכרטיסייה B&B/אכסניות, על שירות האירוח להציע:

 • צוות עובדים באתר על בסיס יומי.
 • שירותי ניקיון ומשק בית יומיים הכלולים בתעריף החדר.

דרישות עבור 'שירותי אירוח ייחודיים' כוללות:

 • על שירות האירוח להחזיק צוות עובדים שנמצא באתר על בסיס יום-יומי.
 • שירותי אירוח המציעים חדרים משותפים (בסגנון מעונות) ייחשבו להוסטל ויופיעו תחת הקטגוריה 'שירותי אירוח ייחודיים'.

'יחידות נופש להשכרה' כוללות:

 • בתי נופש פרטיים, וילות או יחידות דיור (דירות, דירות נופש) הזמינים למטיילים בודדים/בקבוצות לזמן מסוים לשימוש בלעדי.
 • שירותי אירוח המציעים בתים/יחידות בכתובות שונות, גם אם הם מנוהלים על ידי/שייכים לחברה אחת.
 • שירותי אירוח ללא צוות עובדים במשרה מלאה באתר באותו מיקום כמו מגורי האורחים.
 • למידע נוסף בנושא יצירת פרופיל למקום להשכרה לטווח קצר ב-TripAdvisor.
אטרקציות

אנו כוללים ברשימותינו מקומות עניין לתיירים הפועלים דרך קבע. אנו כוללים רשימות של שירותי השכרת ציוד עבור פעילויות הקשורות בספורט, כמו רכיבה על אופניים, גלשנים וקטנועים. איננו מפרסמים פרופילים של שירותי השכרת רכב, השכרת ציוד אלקטרוני (כמו טלפונים סלולריים, מחשבי טאבלט ויחידות GPS), או השכרת פריטים אישיים (כמו עגלות תינוק, שמשיות חוף ומצלמות).

אטרקציה חייבת להיות בעלת שם רשמי, כתובת ומספר טלפון רשום. היא חייבת להיות פתוחה/זמינה ללקוחות על בסיס שעות קבועות. חובה לציין באתר האינטרנט הרשמי או בעלון בדפוס את שעות הפעילות או שעות היציאה הקבועות.

אם מדובר באטרקציה שאינה מתקיימת במקום קבוע (כמו סיור או הפלגה), חובה לציין באתר האינטרנט או בעלון מועדי יציאה קבועים, מקום יציאה ויעדים (אם רלוונטי). אנו מפרסמים פרופילים של חברות המציעות סיורים יומיים או הפלגות יומיות.

אנו עשויים לאשר פרופילים של חברות תיירות המציעות סיורים פרטיים ומקיימות את התנאים הבאים:

 • החברה מציעה סיורים יומיים (שאינם כוללים לינה).
 • לחברה יש רישיון/הכרה מטעם רשות מקומית או גורמי תיירות מקומיים.
 • החברה מפעילה אתר אינטרנט.
 • המילה 'פרטי' מופיעה בשם הפרופיל.
מסעדות

אנו מפרסמים פרופילים של מסעדות שפתוחות לציבור הרחב. מסעדות של רשתות מופיעות בכל מיקום כמסעדה נפרדת.

מאפייני פרופילים ב-TripAdvisor
המאפיין
פרטים
מיקום הפרופיל
הפרופיל יופיע במיקום הגאוגרפי של כתובת הנכס.
חוות דעת של משתמשים
מבקרי אתר TripAdvisor יכולים לכתוב חוות דעת על הפרופיל, אך איננו מתחייבים שחוות דעת כאלה ייכתבו.
תמונה
בעת מילוי הטופס, תוכל לצרף לפרופיל תמונה של שירות האירוח שלך (קובצי ‎.jpg‏, ‎.gif או ‎.png בלבד). הגודל המרבי לכל תמונה הוא 5MB.
תיאור
באפשרותך לכתוב תיאור שייכלל בפרופיל שלך. מגבלות: 500 תווים לכל היותר, ללא תגיות HTML, ללא מספרי טלפון, כתובות אתרים או כתובות דוא"ל, ללא טקסט באותיות רישיות בלבד.
פרטי התקשרות ופרטי הנכס כלולים
שירותי אירוח:
שם שירות האירוח, כתובת, מחיר מינימום, מחיר מרבי, מינימום לילות, מספר חדרים, סוג המקום (מלון, מוטל, B&B וכו') והשירותים הנלווים. ניתן לכלול בתועלת עסקית של TripAdvisor פרטי קשר (טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת אתר) - למידע נוסף בקר באתר תועלת עסקית של TripAdvisor.
אטרקציות:
שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת אתר אינטרנט.
מסעדות:
שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת אתר אינטרנט. כלול סוגי אוכל, מיקום השכונה, מחיר ממוצע לארוחה, שעות פעילות ומאפיינים מיוחדים בפרופיל שלך.

TripAdvisor שומר על הזכות לערוך בכל עת שינויים בהנחיות מדיניות אלה ולסרב להציג או להסיר כל פרופיל, מכל סיבה שהיא.