גלה את האוקיינוס ההודי

להתחיל לתכנן את הטיול בהאוקיינוס ההודי
צור טיול כדי לשמור ולארגן את כל הרעיונות שלך לטיולים ולהציג אותם על מפה